Ημερήσιο Αρχείο: 28 Μαρτίου 2017

Η Έρευνα και η Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα

Η Έρευνα και η Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα

Ο Κώστας Σπαρτινός τοποθετήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου συζητήθηκε η αξιοποίηση της Έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα. Τόνισε τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει η έρευνα όσον αφο ...

Close