Ο Κώστας Σπαρτινός στην ΕΡΑ Πάτρας σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας, με πρωταρχικό τη διέλευση του τρένου από το κέντρο της πόλης της Πάτρας

Ο Κώστας Σπαρτινός στην ΕΡΑ Πάτρας σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας, με πρωταρχικό τη διέλευση του τρένου από το κέντρο της πόλης της Πάτρας

Ο Κώστας Σπαρτινός στην ΕΡΑ Πάτρας σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας, με πρωταρχικό τη διέλευση του τρένου από το κέντρο της πόλης της Πάτρας

E2O35&BPbCrJ07yTifv#QZrk

Close