Ο Κ. Σπαρτινός για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εργασία

Ο Κ. Σπαρτινός για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εργασία

Ο Κ. Σπαρτινός για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εργασία

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Σπαρτινός, κατά την συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας τοποθετήθηκε σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις, τη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των χωρών εξαιτίας της διαφορετικής πρόσβασης σε αυτές και επεσήμανε την ανάγκη ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Close