Προτάσεις Κώστα Σπαρτινού στο Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”

Προτάσεις Κώστα Σπαρτινού στο Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”

Προτάσεις Κώστα Σπαρτινού στο Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σπαρτινός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, η οποία επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”, πρότεινε βελτιώσεις σε τρία άρθρα.

Συγκεκριμένα, πρότεινε οι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Σαντομερίου, Χαραυγής, Άρλας, Φωσταίνης, Ελαιοχωρίου και Πετροχωρίου, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σεπτέμβριο του 2017, να προστεθούν στο άρθ. 45 παρ.5α ώστε οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρήστευση λόγω των φυσικών καταστροφών των περιοχών αυτών, να συμπεριληφθούν στις απλοποιημένες διατάξεις διαγραφής οχημάτων που ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.

Επίσης, ο Κώστας Σπαρτινός πρότεινε να υπάρξουν βελτιώσεις στο άρθ. 1 παρ. 6 έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς με ταξί σκύλων που οδηγούν τυφλούς και στο άρθ. 36 ζήτησε να εξετασθεί η επέκταση του ορίου ηλικίας των οδηγών, που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές, από τα 65 στα 67 έτη για να μην υπάρχουν προβλήματα με την συνταξιοδότησή τους.

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζης, δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει τις προτάσεις με θετικό τρόπο.

Close